Header image Header image
 
 
Generelle betingelser
Gældende fra den 1. januar 2010

Om fotoseancen:
Alle billeder, der optages i forbindelse med den aftalte fotoseance forbliver, med mindre andet aftales fortrolige mellem kunden / modellen og fotografen.
Alle billeder identificeres med et entydigt navn bestående af dato (for optagelsen) og optagelses nr.
Alle udvalgte billeder leveres, med mindre andet aftales, i JPG-format på en CD-ROM, efter de er redigeret for lys, farve og beskåret, samt i en opløsning, som umiddelbart kan anvendes til print i en størrelse svarende til A4 format.
Billedmateriale fra fotoseancen opbevares i RAW-format (svarende til negativer) hos fotografen i minimum 12 måneder fra optagelsestidspunktet.

Rettigheder:
Når betaling har fundet sted, jvf. den indgåede aftale, kan alle billeder frit benyttes af kunden. Det vil sige, at kunden frit kan få fremstillet kopier, print og forstørrelser af de udleverede billeder. Ønskes billederne anvendt i erhvervsmæssige sammenhænge skal dette aftales særskilt.
Ligeledes må fotografen ikke benytte billed-materialet på fotografens hjemmeside, ved deltagelse i fotokonkurrencer, eller anden form for offentliggørelse uden kundens skriftlige accept. Dette kan være sig som underskrevet aftale eller bekræftende e-mail sendt til fotografen.
Billederne må ikke redigeres af andre personer uden fotografens forudgående skriftlige tilladelse.

Ophavsret:
Billedmaterialet er omfattet af ophavsretsloven. Billederne må således ikke udlånes og udnyttelsesretten må ikke overdrages eller videresælges uden skriftligt aftale med fotografen.

 

Begrænsninger i anvendelse:
Billederne må ikke anvendes eller udstilles steder, hvor de kan sætte enten fotograf eller model i forbindelse med: Sygdom, pornografi religion, politik, samt køns – eller racediskriminerende holdninger.
Billederne må ikke anvendes eller offentliggøres på Facebook, Twitter eller tilsvarende communities, da disse i deres aftaler ofte påberåber sig retten til at anvende materiale, som offentliggøres på deres sites, efter forgodtbefindende uden hensyn til ophavsret og privatlivets fred.

Fritagelse for ansvar:
Hverken kunde/model eller fotograf kan gøres ansvarlig ved tyveri fra computer eller hjem, dog skal den anden altid forsøges orienteret om hændelsen.

Sygdom, ulykkestilfælde og lignende:
Bliver fotografen forhindret, som følge af sygdom, ulykkestilfælde eller lignende, tilbagebetales evt. indbetalt depositum og hvis det er muligt tilbydes en ny fotografering uden beregning.
Fotografen kan ikke gøres ansvarlig for evt. udgifter som kunden måtte have haft og der udbetales ikke erstatning.

Force majeure:
Parterne hæfter gensidigt ikke for manglende opfyldelse af indgåede aftaler, som skyldes force majeure, herunder krig, optøjer, borgerlige uroligheder, regeringsindgreb eller indgreb af lokale myndigheder, strejke, blokade eller lockout, eksport- eller importforbud, naturkatastrofer eller dårlige vejrforhold, brand, mangel på arbejdskraft eller energiforsyning eller nogen årsag i øvrigt som ligger udenfor parternes kontrol.

sn2
g3
g1
 
     

 

  Fotograf: Poul Rald, Lejre, tlf. 4649 8000 mobil 5126 9509